Nieuwe Green Deal levert grote bijdrage aan circulaire economie

Nieuwe Green Deal levert grote bijdrage aan circulaire economie

Donderdag ondertekenden ruim 50 private en publieke bedrijven en organisaties samen met de Rijksoverheid de Green Deal Circulair Inkopen 2.0. De ondertekenaars vertegenwoordigen gezamenlijk zeker 100 miljoen euro aan inkoopkracht, waarmee een reuzebijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie. Circulair inkopen betekent dat er afspraken worden gemaakt met leveranciers over het faciliteren van het hergebruik van producten, componenten en/of grondstoffen.

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. De initiatiefnemers willen hiermee inkoop als instrument in zetten voor het versnellen van de circulaire economie. Met deze Green Deal richten zij zich op het opzetten van nieuwe inkoopprojecten en de opschaling van de proecten uit de eerste Green Deal Circulair Inkopen. Die zorgde ervoor dat er voor ruim 100 miljoen euro circulair werd ingekocht. De verwachting is dat dit bedrag met de nieuwe variant ruim wordt overschreden, mede dankzij het groeiende aantal deelnemers.

Opschaling

Michel Schuurman, directeur van MVO-Nederland stelt dat de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 voortbouwt op de ervaringen van de afgelopen vier jaar. “We willen middels opschaling van pilotprojecten een stevige vraag creëren naar circulaire diensten en producten. Door in een Green Deal samen te werken, bundelen we de ervaringen van publieke en private partijen en dat is nodig om snel schaal te bereiken.”

Voorbeeld

Roald Laperre, directeur-generaal Milieu en Infrastructuur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, benadrukt dat de Green Deal voor veel Europese landen – onder meer Frankrijk en Finland – als voorbeeld dient. Dat is volgens hem ook niet zo vreemd. “Deze deal leidt tot minder gebruik van grondstoffen en tegelijkertijd werken we aan de doelen van Parijs, want de projecten zorgen voor minder CO2-uitstoot.“

Bron: Inkopers-cafe

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.